ԿԱՄԵՐԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Դահլիճի հատակագիծ

Դահլիճի հատակագիծ

Ամֆիթատրոն` 95  տեղ

Պարտեր` 205  տեղ